Historien bakom Whiskysamling.se

Hur kom ideén bakom whiskysamling.se till? Det var genom en diskussion med farsan (som är whiskysamlare) som tyckte att det skulle vara bra att kunna samla sina whisky på internet för att kunna se sin samling vart man än är i världen. Detta skulle ske genom att man skulle kunna registrera sina whisky och sedan kunna visa dessa whisky i form av en lista.

Eftersom farsan även fått mig till att börja samla på whisky och jag har kunskap inom webbprogrammering började jag leka med ideén, att göra en sida för whiskysamlare. Under utvecklandet av Whiskysamling.se var jag sjukskriven (på grund av operation i axeln) och hade problem med att bland annat sitta vid datorn, då gick mycket tid till att planera och skissa sidan på papper, detta arbete påbörjades i Februari månad 2009. Allt eftersom växte ideén och jag kom fram till att man kunde göra mycket mer med sidan än vad som var tänkt efter diskussionen med farsan. Jag började fundera på funktioner för att göra sidan mer användarvänlig och tillgänglig för alla whiskysamlare och intressenter. Samtidigt ville jag inte att sidan skulle bli allt för bred i sitt utbud utan det skulle vara en renodlad sida för whiskysamlare och därmed innehålla funktioner för att registrera och visa sina whisky samt att andra whiskysamlare (användare) skulle kunna diskutera och se varandras samlingar.

När axeln var så pass bra så att jag kunde sitta vid datorn påbörjade jag att göra en design till whiskysamling.se och programmera en "basversion". Basversionen innehöll det som diskuterades från början med farsan förutom att databasen redan innehöll över 900st whisky och det var bara till att söka upp rätt whisky för att lägga till i sin lista. Denna basversion släpptes den 22/4- 2009, därefter har vidareutveckling pågått kontinuerligt samtidigt som jag rehabiliterat axeln. Nu har jag kommit så pass långt att jag släpper en version 2.0  av whiskysamling.se, i denna version har det tillkommit många nya funktioner, mer om nyheterna i version 2.0 finns att läsa här.

Med version 2.0 hoppas jag att fler visar intresse och med hjälp från er så kan det bli en ännu bättre sida för oss whiskysamlare. Med eran feedback och med min ambition och driftighet skall vi lyckas. För att få sidan att växa ytterligare kom gärna med fler synpunkter och berätta om sidan för era vänner.

Whiskysamling.se © 2009-2015 | info@whiskysamling.se |