Whiskysamling.se - versionsinformation

Under denna sida kan ni se vad de nya versionerna har inneburit för förändringar. Alla stora uppdateringar som gör så att sidan får ett nytt versionsnummer kommer till att visas här. Versionsnummer uppdateras efter hur stor förändring det är. Normalt utökas versionsnummret med 0,1 vid större uppdateringar/förändringar kan det ökas med 0,5.

Dagens version är 2.7 och släpptes 2012-06-17.

Whiskysamling.se © 2009-2015 | info@whiskysamling.se |